#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Křížová cesta na Svatém Antonínku

  21.02.2018 - Matice svatoantonínská zve i letos všechny ke společné křížové cestě.Neděle  18. 3. 2018 v 15.00 na Svatém Antonínku...

  Vyšlo nové číslo Poutníka svatoantonínského

  13.02.2018 - Poutník svatoantonínksý je občasník vydávaný Maticí svatoantonínkskou od roku 1999 pro potřebu svých členů.Na jeho stránkách naleznete pozvánky a zprávy z uskutečněných akcí. Dozvíte se více informací..

  Zašová zve na POUŤ MORAVSKÝCH MATIC

  03.02.2018 - Poprvé se členové jednotlivých matic sešli na společné pouti v roce 2014 na Svatém Kopečku. Svatý Antonínek hostil poutníky z různých poutních míst, která jsou po Moravě rozeseta, roku 2016.Letos pomyslnou..

  Služby akolytů na únor:

   

  2. 3. pátek + ministranti

  Filip Cintula

  4. 3. neděle ranní

  Jiří Uřičář

  4. 3. neděle hrubá

  Petr Páč

  5. 3. pondělí

  Antonín Bogar

  7. 3. středa

  Tomáš Naňák

  9. 3. pátek + ministranti

  Tomáš Dominik

  11. 3. neděle ranní

  Tomáš Dominik

  11. 3. neděle hrubá

  Petr Páč

  12. 3. pondělí

  Stanislav Míšek

  14. 3. středa

  Petr Žajdlík

  16. 3. pátek + ministranti

  Filip Cintula

  18. 3. neděle ranní

  Jiří Uřičář

  18. 3. neděle hrubá

  Antonín Bogar

  19. 3. pondělí

  Stanislav Míšek

  21. 3. středa

  Tomáš Naňák

  23. 3. pátek + ministranti

  Petr Žajdlík

  25. 3. neděle ranní

  Stanislav Míšek

  25. 3. neděle hrubá

  Petr Páč

  26. 3. pondělí

  Tomáš Naňák

  28. 3. středa

  Petr Žajdlík