#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Křížová cesta na Antonínku nám slouží už sedmdesát let

  20.03.2019 - Na faru v Blatnici přišel e-mail a v něm malá prosba. Pán z Kutné Hory, který už 20 let navštěvuje a mapuje křížové cesty v přírodě, prosil o informace, které se týkají té naší na Svatém Antonínku..

  Pozvání na křížovou cestu

  05.03.2019 - Během postní doby se častěji koná pobožnost křížové cesty. Rozjímat nad utrpením a obětí Krista můžeme doma, v kostele, v přírodě ... v soukromí, ve větší skupině ... Jednu křížovou cestu můžeme..

  Nahlédněte do posledního čísla našeho občasníku

  05.03.2019 - Poutník svatoantonínksý je občasník vydávaný Maticí svatoantonínkskou od roku 1999 pro potřebu svých členů a dobrodinců poutního místa. Poslení číslo naleznte v příloze.Starší čísla jsou ke čtení..

  Modlitba P. Šuránka

  Buď můj život čest a chvála Boží, jiným růže, sobě trní, hloží. Být jak zrno,skryté v Boží zemi, hrstka kvasu, o níž lidé neví. Šířit radost, bolest nechat sobě, hledat slabé, sílit, těšit v mdlobě. Nehledat práv, plnit povinnosti..
  zobrazit více informací

  Služebníků Ducha svatého

  Každodenní modlitba služebníků a služebnic Ducha svatéhoP. Antonín ŠuránekDuchu svatý, učiň mě svým pokorným služebníkem: spravedlivým, nesmlouvavým, nebojácným služebníkem Lásky a Pravdy a neúnavným bojovníkem proti: požívání..
  zobrazit více informací

  Novéna za uzdravení

  Modlitba na 9 dnů (za uzdravení) Modlitba má tyto části: • úryvek z Božího slova, • chvíle krátkého rozjímání, • prosebná modlitba, • modlitby Otče náš a Zdrávas Maria, • Žalm 91 • modlitba Antonína Šuránka. ..
  zobrazit více informací