#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Pouť sv. apoštolů Petra a Pavla a pouť Sekulárního františkánského řádu

  15.07.2019 - Stalo se pěknou tradicí, že pouť sv. Petra a Pavla už léta „patří" františkánům. Zvláště těm ze Sekulárního františkánského řádu (tzv. terciáři). Vše by mělo probíhat v jejich režii - zajištění..

  Pěší pouť na posvátný Velehrad

  15.07.2019 -  Časně zrána se ve čtvrtek 4. 7. dostavilo na Svatý Antonínek 22 usměvavých poutníků, kteří se po krátké modlitbě vydali přes Ostrožskou Lhotu na posvátný Velehrad. Hned pod kopcem se naše skupina rozrostla..

  Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na naše poutní místo

  15.07.2019 - Už deset let se první úterý v měsíci schází kněží ke mši svaté za obnovu a posvěcení života kněží. Spolu s věřícími se v modlitbě spojují za dopuštění vlastních poklesků a prosí o nová kněžská..

  Modlitba P. Šuránka

  Buď můj život čest a chvála Boží, jiným růže, sobě trní, hloží. Být jak zrno,skryté v Boží zemi, hrstka kvasu, o níž lidé neví. Šířit radost, bolest nechat sobě, hledat slabé, sílit, těšit v mdlobě. Nehledat práv, plnit povinnosti..
  zobrazit více informací

  Služebníků Ducha svatého

  Každodenní modlitba služebníků a služebnic Ducha svatéhoP. Antonín ŠuránekDuchu svatý, učiň mě svým pokorným služebníkem: spravedlivým, nesmlouvavým, nebojácným služebníkem Lásky a Pravdy a neúnavným bojovníkem proti: požívání..
  zobrazit více informací

  Novéna za uzdravení

  Modlitba na 9 dnů (za uzdravení) Modlitba má tyto části: • úryvek z Božího slova, • chvíle krátkého rozjímání, • prosebná modlitba, • modlitby Otče náš a Zdrávas Maria, • Žalm 91 • modlitba Antonína Šuránka. ..
  zobrazit více informací