#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Dušičková pouť

  15.10.2019 - V sobotu 26. října 2019 se na Svatém Antonínku DUŠIČKOVOU POUTÍ uzavře poutní sezóna.V 16:00 bude mši svatou sloužit P. Antonín Bachan z Hluku za všechny zemřelé členy Matice svatoantonínské. Po bohoslužbě..

  "Milion dětí se modlí růženec." Přijdeš 19. 10. i TY?

  10.10.2019 - "Když se milion dětí bude modlit růženec, svět se změní." P. Pio  Minulý rok jsme se setkali poprvé v rámci aktivity „Milion dětí se modlí růženec." Ve světě se však děti a mládež ke společné modlitbě..

  Listopadová připomínka výročí úmrtí P. Šuránka

  09.10.2019 - Kněží a věřící se sejdou v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě v úterý 5. listopadu 2019 u příležitosti 37. výročí úmrtí P. Šuránka. Společná modlitba začne v 16.00 Korunkou k Božímu..

  DUŠE SLOVÁCKA - DUCHOVNÍ OBNOVA NA ANTONÍNKU 26.-29. 6.

  Přijměte pozvání na duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA. Uskuteční se na Svatém Antonínku v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Začátek ve středu 26. června 2019 v 16:00 a ukončení v sobotu 29. června 2019 ve 20.00.

  Tentokrát nás budou doprovázet tři přednášející:

  P. Mgr. Jan Linhart ⁎ 1961

  Pochází z Rychnova nad Kněžnou, teologii studoval v Litoměřicích a na kněze pro královéhradeckou diecézi byl vysvěcen v roce 1989. Působil v Novém Městě nad Metují a Čáslavi. V letech 2002 - 2013 byl spirituálem Teologického konviktu v Olomouci. Nyní působí ve Skutči a Předhradí. Současně je spirituálem pro kněze ve své diecézi a spirituálem Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. Mezi jeho záliby patří i cestování do cizokrajných míst. Navštívil Peru, Bolivii, Libanon, Kyrgysztán a mnohé další.

  Mons. Jan Graubner ⁎ 1948

  Narodil se v Brně a mladá léta prožil ve Strážnici. Teologické studium a přípravu na kněžství prožil v Olomouci, kde ho formoval i P. A. Šuránek. V roce 1973 byl vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil ve Zlíně a Valašských Kloboukách. Byl jmenován administrátorem farnosti Vizovice a odtud krátce spravoval i poutní místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic. Papež Jan Pavel II. ho roku 1990 jmenoval pomocným biskupem olomouckým. Olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 28. září 1992. Jako biskupské heslo si zvolil: „Co vám řekne, učiňte." Jan 2, 5

  P. Antonín Klaret Dąbrowski, OFM ⁎ 1955

  Pochází z Ostravy. Do Řádu menších bratrů - františkánů, vstoupil tajně v době totality a věčné sliby složil v roce 1982. Kněžské svěcení přijal v roce 1986. Působil v městech, kde se nachází komunity menších bratří - Liberec, Uh. Hradiště a Praha. Nyní opět slouží v Uherském Hradišti a vykonává službu nemocničního kaplana.

  Program jednotlivých dnů je níže.

  Celá obnova je zdarma, aby se jí mohli účastnit skutečně všichni. Vy, kdo jste zakusili úžasnou atmosféru obnovy s otcem Adamem v minulých letech, pozvěte své přátele, aby také poznali blízkost Krista v životě.

  V programu budou přednášky, mše svatá, večerní adorace, rozhovor s knězem, besedy, promítání, možnost svátosti smíření atd.

  Prosím nahlaste si obědy a večeře.

  e-mail: fablatnicepsa@ado.cz

  telefon: 734 384 671

  Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem

  Blatnice pod Sv. Ant. č 27

  696 71

  Případné ubytování si každý zajišťuje individuálně v okolních obcích. 

  Před osmdesáti lety se zásluhou služebníka Božího P. Antonína Šuránka na Svatém Antonínku započalo velké dílo. Jeho vize nadchla další spolupracovníky z řad kněží, ale především i laiků, kteří se zapojovali dle svých schopností a možností. Po staletí uzavřená (pozn. otevřeno bylo jen párkrát za rok) kaple se „otevřela světu". Především během letních měsíců se kaple stala pro P. Šuránka „poustevnou" a oddaně zde sloužil všem poutníkům. Konaly se mše svaté v neděli, svátky a později i ve všední dny. Věřící na kopec docházeli na tzv. stavovské promluvy (tj. ženy, muži, děvčata, jinoši), ale přicházeli i k soukromé modlitbě, ke zpovědi, k rozhovoru, na přátelskou návštěvu. Ženy, muži, mládež, děti. 

  Navažme na své předky. Oni se dokázali vytrhnout z každodenní dřiny v hospodářství a přijít pěšky na Antonínek pro duchovní osvěžení. Třeba se nám podaří vyprostit od starostí dnešní doby, vstát z pohodlných křesel a přijít si na Antonínek odpočinout a duchovně se oblažit.

  Porogram: 

  Středa 26. června

  A tak zůstává víra, naděje a láska

  16:00 - přednáška 1. P. Jan Linhart

  17:00 mše svatá P. Jan Linhart

  18:00 večeře

  19:00 adorace P. Jan Linhart

  20:00 beseda o exotických cestách

   

  Čtvrtek 27. června 

  A tak zůstává víra, naděje a láska

    8:45 modlitba růžence

    9:30 přednáška 2. P. Jan Linhart

  11:00 přednáška 3. P. Jan Linhart

  12:30 oběd

  15:00 přednáška 4. P. Jan Linhart

  17:00 mše svatá Mons. Jan Graubner

  18:00 večeře

  19:00 adorace Mons. Jan Graubner

  20:00 beseda s otcem arcibiskupem

   

  Pátek 28. června

  Ty dary jste dostali k tomu, abyste mohli být užiteční

    8:45 modlitba růžence

    9:30 přednáška 1. Mons. Jan Graubner

  11:00 přednáška 2. Mons. Jan Graubner

  12:30 oběd

  15:00 přednáška 3. Mons. Jan Graubner

  17:00 mše svatá Mons. Jan Graubner

  18:00 večeře

  19:00 adorace Mons. Jan Graubner

  20:00 letní kino

   

  Sobota 29. června

  Cena kříže pro misie

    8:45 modlitba růžence

    9:30 přednáška 1. P. Antonín Dabrowski

  11:00 přednáška 2. P. Antonín Dabrowski

  12:30 oběd

  15:00 přednáška 3. P. Antonín Dabrowski

  17:00 mše svatá . P. Antonín Dabrowski

  18:00 večeře

  19:00 adorace P. Antonín Dabrowski

  20:00 letní kino

   

  Fotogalerie