#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Pouť sv. apoštolů Petra a Pavla a pouť Sekulárního františkánského řádu

  15.07.2019 - Stalo se pěknou tradicí, že pouť sv. Petra a Pavla už léta „patří" františkánům. Zvláště těm ze Sekulárního františkánského řádu (tzv. terciáři). Vše by mělo probíhat v jejich režii - zajištění..

  Pěší pouť na posvátný Velehrad

  15.07.2019 -  Časně zrána se ve čtvrtek 4. 7. dostavilo na Svatý Antonínek 22 usměvavých poutníků, kteří se po krátké modlitbě vydali přes Ostrožskou Lhotu na posvátný Velehrad. Hned pod kopcem se naše skupina rozrostla..

  Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na naše poutní místo

  15.07.2019 - Už deset let se první úterý v měsíci schází kněží ke mši svaté za obnovu a posvěcení života kněží. Spolu s věřícími se v modlitbě spojují za dopuštění vlastních poklesků a prosí o nová kněžská..

  DUŠE SLOVÁCKA - DUCHOVNÍ OBNOVA NA ANTONÍNKU 26.-29. 6.

  Přijměte pozvání na duchovní obnovu s názvem DUŠE SLOVÁCKA. Uskuteční se na Svatém Antonínku v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Začátek ve středu 26. června 2019 v 16:00 a ukončení v sobotu 29. června 2019 ve 20.00.

  Tentokrát nás budou doprovázet tři přednášející:

  P. Mgr. Jan Linhart ⁎ 1961

  Pochází z Rychnova nad Kněžnou, teologii studoval v Litoměřicích a na kněze pro královéhradeckou diecézi byl vysvěcen v roce 1989. Působil v Novém Městě nad Metují a Čáslavi. V letech 2002 - 2013 byl spirituálem Teologického konviktu v Olomouci. Nyní působí ve Skutči a Předhradí. Současně je spirituálem pro kněze ve své diecézi a spirituálem Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. Mezi jeho záliby patří i cestování do cizokrajných míst. Navštívil Peru, Bolivii, Libanon, Kyrgysztán a mnohé další.

  Mons. Jan Graubner ⁎ 1948

  Narodil se v Brně a mladá léta prožil ve Strážnici. Teologické studium a přípravu na kněžství prožil v Olomouci, kde ho formoval i P. A. Šuránek. V roce 1973 byl vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil ve Zlíně a Valašských Kloboukách. Byl jmenován administrátorem farnosti Vizovice a odtud krátce spravoval i poutní místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic. Papež Jan Pavel II. ho roku 1990 jmenoval pomocným biskupem olomouckým. Olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 28. září 1992. Jako biskupské heslo si zvolil: „Co vám řekne, učiňte." Jan 2, 5

  P. Antonín Klaret Dąbrowski, OFM ⁎ 1955

  Pochází z Ostravy. Do Řádu menších bratrů - františkánů, vstoupil tajně v době totality a věčné sliby složil v roce 1982. Kněžské svěcení přijal v roce 1986. Působil v městech, kde se nachází komunity menších bratří - Liberec, Uh. Hradiště a Praha. Nyní opět slouží v Uherském Hradišti a vykonává službu nemocničního kaplana.

  Program jednotlivých dnů je níže.

  Celá obnova je zdarma, aby se jí mohli účastnit skutečně všichni. Vy, kdo jste zakusili úžasnou atmosféru obnovy s otcem Adamem v minulých letech, pozvěte své přátele, aby také poznali blízkost Krista v životě.

  V programu budou přednášky, mše svatá, večerní adorace, rozhovor s knězem, besedy, promítání, možnost svátosti smíření atd.

  Prosím nahlaste si obědy a večeře.

  e-mail: fablatnicepsa@ado.cz

  telefon: 734 384 671

  Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem

  Blatnice pod Sv. Ant. č 27

  696 71

  Případné ubytování si každý zajišťuje individuálně v okolních obcích. 

  Před osmdesáti lety se zásluhou služebníka Božího P. Antonína Šuránka na Svatém Antonínku započalo velké dílo. Jeho vize nadchla další spolupracovníky z řad kněží, ale především i laiků, kteří se zapojovali dle svých schopností a možností. Po staletí uzavřená (pozn. otevřeno bylo jen párkrát za rok) kaple se „otevřela světu". Především během letních měsíců se kaple stala pro P. Šuránka „poustevnou" a oddaně zde sloužil všem poutníkům. Konaly se mše svaté v neděli, svátky a později i ve všední dny. Věřící na kopec docházeli na tzv. stavovské promluvy (tj. ženy, muži, děvčata, jinoši), ale přicházeli i k soukromé modlitbě, ke zpovědi, k rozhovoru, na přátelskou návštěvu. Ženy, muži, mládež, děti. 

  Navažme na své předky. Oni se dokázali vytrhnout z každodenní dřiny v hospodářství a přijít pěšky na Antonínek pro duchovní osvěžení. Třeba se nám podaří vyprostit od starostí dnešní doby, vstát z pohodlných křesel a přijít si na Antonínek odpočinout a duchovně se oblažit.

  Porogram: 

  Středa 26. června

  A tak zůstává víra, naděje a láska

  16:00 - přednáška 1. P. Jan Linhart

  17:00 mše svatá P. Jan Linhart

  18:00 večeře

  19:00 adorace P. Jan Linhart

  20:00 beseda o exotických cestách

   

  Čtvrtek 27. června 

  A tak zůstává víra, naděje a láska

    8:45 modlitba růžence

    9:30 přednáška 2. P. Jan Linhart

  11:00 přednáška 3. P. Jan Linhart

  12:30 oběd

  15:00 přednáška 4. P. Jan Linhart

  17:00 mše svatá Mons. Jan Graubner

  18:00 večeře

  19:00 adorace Mons. Jan Graubner

  20:00 beseda s otcem arcibiskupem

   

  Pátek 28. června

  Ty dary jste dostali k tomu, abyste mohli být užiteční

    8:45 modlitba růžence

    9:30 přednáška 1. Mons. Jan Graubner

  11:00 přednáška 2. Mons. Jan Graubner

  12:30 oběd

  15:00 přednáška 3. Mons. Jan Graubner

  17:00 mše svatá Mons. Jan Graubner

  18:00 večeře

  19:00 adorace Mons. Jan Graubner

  20:00 letní kino

   

  Sobota 29. června

  Cena kříže pro misie

    8:45 modlitba růžence

    9:30 přednáška 1. P. Antonín Dabrowski

  11:00 přednáška 2. P. Antonín Dabrowski

  12:30 oběd

  15:00 přednáška 3. P. Antonín Dabrowski

  17:00 mše svatá . P. Antonín Dabrowski

  18:00 večeře

  19:00 adorace P. Antonín Dabrowski

  20:00 letní kino

   

  Fotogalerie