#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Dušičková pouť

  15.10.2019 - V sobotu 26. října 2019 se na Svatém Antonínku DUŠIČKOVOU POUTÍ uzavře poutní sezóna.V 16:00 bude mši svatou sloužit P. Antonín Bachan z Hluku za všechny zemřelé členy Matice svatoantonínské. Po bohoslužbě..

  "Milion dětí se modlí růženec." Přijdeš 19. 10. i TY?

  10.10.2019 - "Když se milion dětí bude modlit růženec, svět se změní." P. Pio  Minulý rok jsme se setkali poprvé v rámci aktivity „Milion dětí se modlí růženec." Ve světě se však děti a mládež ke společné modlitbě..

  Listopadová připomínka výročí úmrtí P. Šuránka

  09.10.2019 - Kněží a věřící se sejdou v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě v úterý 5. listopadu 2019 u příležitosti 37. výročí úmrtí P. Šuránka. Společná modlitba začne v 16.00 Korunkou k Božímu..

  Listopadová připomínka výročí úmrtí P. Šuránka

  Kněží a věřící se sejdou v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě v úterý 5. listopadu 2019 u příležitosti 37. výročí úmrtí P. Šuránka.
  Společná modlitba začne v 16.00 Korunkou k Božímu milosrdenství a bude následovat mše svatá a krátká adorace.
  Po bohoslužbě navštívíme jeho hrob na nedalekém hřbitově.
   
  A co kněze do Lhoty přivádí?

  Už jedenáctým rokem se skupina kněží schází první úterý v měsíci na Svatém Antonínku ke kající bohoslužbě.
  Přichází, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů. Prosí za vlastní posvěcení, vytrvání v dobrém a nová kněžská a řeholní povolání.

  Jednou za rok dělají výjimku a sejdou se v Ostrožské Lhotě, která je rodištěm a místem posledního odpočinku služebníka Božího P. Šuránka, jenž zasvětil svůj život formaci kněží. Přicházejí v listopadu, kdy si připomínáme nejen jeho úmrtí, ale i narození pro věčnost.

  Letos v listopadu navíc uplyne přesně 90 let od chvíle, kdy byl ve svých 27 letech jmenován spirituálem kněžského semináře v Olomouci. Tuto funkci zastával v letech 1929-1948. Krátce se výchově kněžského dorostu věnoval i v době uvolnění 1968-1970.

  Za kněze se však modlil celý svůj život a veškerá příkoří, která v době totality prožíval, za ně obětoval.

  Více o služebníku Božím P. Antonínu Šuránkovi zde

  Fotogalerie