#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Cyklopoutníci budou poznávat poutní místa Moravy. První zastávku mají na Antonínku!

  03.08.2020 - Na Antonínku je stále živo! Během léta počet poutníků a turistů vždycky vzroste. Někteří přijedou autem či autobusem, jiní připutují pěkně po svých a zástup cyklistů byl byl pěkně dlouhý. V sobotu..

  V červnu vyšlo další číslo Poutníku svatoantonínského

  13.07.2020 - Začátkem června vyšlo nové číslo naše občasníku. Poutník svatoantonínský vydává Matice svatoantonínská už 22 let pro vnitřní potřebu svých členů a dobrodinců poutního místa. Nejnovější číslo..

  Pouť nemocných

  08.07.2020 - V neděli 12. 7. 2020 se v 15.00 koná na Svatém Antonínku Pouť nemocných. Mši svatou s udílením svátosti Pomazání nemocných slouží P. Zdeněk Stodůlka, farář v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Věřící..

  Pouť nemocných

  V neděli 12. 7. 2020 se v 15.00 koná na Svatém Antonínku Pouť nemocných.
  Mši svatou s udílením svátosti Pomazání nemocných slouží P. Zdeněk Stodůlka, farář v Blatnici pod Sv. Antonínkem.
  Věřící, kteří chtějí svátost nemocných přijmout, ať se přihlásí do pátku na farním úřadě v Blatnici. Zájemci z dalších farností se mohou přihlásit telefonicky nebo přímo na místě přede mši svatou.

  Co je svátost Pomazání nemocných?

  Tato svátost je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny.
  Udílí se vkládáním rukou kněze na hlavu nemocného a následným mazáním posvěceným olejem na hlavě a na rukou. Předpokládá se, že ten, kdo jí přijímá, se smířil s Bohem ve svátosti pokání. Pokud to není možné, je tato svátost chápána jako mimořádný prostředek ke smíření s Bohem.
  O svátost pomazání nemocných si má především požádat sám nemocný podle svého zdravotního stavu, případně požádá s jeho souhlasem někdo z jeho okolí. Svátost je mu v jeho vážné nemoci posilou na duchu a mnohdy i na těle. Lze jí přijmout vícekrát za život, pokud se člověk uzdraví a znovu onemocní nebo pokud se jeho stav výrazně zhorší a on o tuto pomoc znovu žádá. Zásadně se uděluje tomu, kdo je živý, ne tam, kde už prokazatelně nastala smrt.
  Pomazání nemocných lze udělit v kostele při mši i mimo mši, doma, v nemocnici, v domově důchodců, kdekoliv, kde se nemocný nachází a kde k němu může kněz přijít. Dnes je to možné v nemocnici i na ARO nebo na oddělení spálenin, kam se běžně návštěvy nepouštějí.
  Zdroj: Pastorace.cz

  Krátké video o svátosti Pomazání nemocných podle katecheze papeže Františka zde

  Církev v posledních letech stále rozšiřuje pastorační péči o nemocné.

  V naší arcidiecézi vzniklo Centrum pro pastoraci nemocných, které na svých webových stránkách kaplani v nemocnici.cz informuje o působení na celém jejím území.

  Web Katolická asociace nemocničních kaplanů nabízí další řadu podnětů pro nemocné a jejich příbuzné.

  Fotogalerie