#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Společná křížová cesta na Antonínku

  24.02.2020 - Během postní doby se častěji koná pobožnost křížové cesty. Rozjímat nad utrpením a obětí Krista můžeme doma, v kostele, v přírodě ... v soukromí, ve větší skupině ...Jednu křížovou cestu můžeme..

  Blatnická fara voní novotou.

  19.02.2020 - Od pondělka 17.2.2020 do dnešního dne středy 19.2.2020 probíhala v Blatnici na faře brigáda hlavně pro ženy. Nicméně se našla práce i pro muže. Jako brigádník se dokončovacích prací účastní i p. Zdeněk..

  I v březnu budou na Antonínku kněží prosit za vlastní posvěcení

  17.02.2020 - Březnové modlitební setkání kněží a věřících se koná v úterý 3. 3. 2020 od 15.00. Program: korunka k Božímu milosrdenstvímše svatáadorace Už jedenáctým rokem se skupina kněží schází zpravidla..

  Pozvánka na Hlavní pouť a sobotní adoraci vedenou P. Eliasem Vellou

  Už v neděli se na Antonínku uskuteční letošní Hlavní pouť ke cti sv. Antonína. Mše svaté budou slouženy v 8, 9 a 10.30. Hlavní mši sv. bude sloužit P. Pavel Stužka a kazatelem bude P. Elias Vella z Malty. Ve 14 hod. se mohou poutníci těšit na adoraci se svátostným požehnáním. Od 14.30 je potom naplánována přednáška P. Eliase Velly. V neděli se také v rámci doprovodného programu představí studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Dále vystoupí žáci Základní školy Strážnice s divadelním představením Cyril a Metoděj. Na programu je také ukázka historického šermu.

  V posledních letech se stalo pěkným zvykem, že bývá před Hlavní poutí adorace. Letos ji v sobotu 15. 6. od 20 hod. na Antonínku povede P. Elias Vella. Zúčastnit se může široká veřejnost.

  Fotogalerie