#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Vyšlo nové číslo Poutníka svatoantonínského

  13.02.2018 - Poutník svatoantonínksý je občasník vydávaný Maticí svatoantonínkskou od roku 1999 pro potřebu svých členů.Na jeho stránkách naleznete pozvánky a zprávy z uskutečněných akcí. Dozvíte se více informací..

  Zašová zve na POUŤ MORAVSKÝCH MATIC

  03.02.2018 - Poprvé se členové jednotlivých matic sešli na společné pouti v roce 2014 na Svatém Kopečku. Svatý Antonínek hostil poutníky z různých poutních míst, která jsou po Moravě rozeseta, roku 2016.Letos pomyslnou..

  Svatý Antonínek si letos připomíná 350. výročí od svého založení

  02.02.2018 - V roce 2018 uplyne 350 let do doby, kdy kníže Hartman z Lichtenštejna položil základní kámen a nechal na svém panství postavit rotundu zasvěcenou svatému Antonínu z Padovy. Malá sakrální stavba během staletí..

  Seminář P. Eliase Velly přilákal na čtyři stovky posluchačů

  V pátek dopoledne začal ve farním kostele sv. Ondřeje seminář P. Eliase Velly, který je zaměřený na vnitřní uzdravení. První zájemci o registraci začali přicházet už před sedmou hodinou ranní. O tři hodiny později byl už kostel zaplněný do posledního místa. Volno bylo jen v dětské místnosti.

  Při přednáškách i mši svaté bylo na mnohých účastnících vidět, že se Bůh dotýká jejich srdcí. O přestávkách otevřela své dveře kavárna v Domě Svaté Rodiny. Pro návštěvníky zde bylo připraveno mnoho dobrot, které donesly šikovné kuchařky.

  Na odbyt šly odpoledne také knihy v prodejně, která byla otevřená v přízemí fary. Největší zájem byl jednoznačně o všechny tituly P. Eliase Velly. Ten je pak zájemcům ve volných chvílích podepisoval. Před dveřmi jeho pokoje se rychle nakupila pořádná hromada knih. Kromě toho si po dopoledním programu udělal čas i na improvizovanou tiskovou konferenci na farní zahradě.

  V sobotu ráno bude kostel otevřen od 8 hod. První přednáška je naplánovaná na 9.30 hod. Předtím se mohou zájemci zúčastnit modlitby růžence

  Text a foto: Lenka Fojtíková

  Fotogalerie