#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Křížová cesta na Antonínku nám slouží už sedmdesát let

  20.03.2019 - Na faru v Blatnici přišel e-mail a v něm malá prosba. Pán z Kutné Hory, který už 20 let navštěvuje a mapuje křížové cesty v přírodě, prosil o informace, které se týkají té naší na Svatém Antonínku..

  Pozvání na křížovou cestu

  05.03.2019 - Během postní doby se častěji koná pobožnost křížové cesty. Rozjímat nad utrpením a obětí Krista můžeme doma, v kostele, v přírodě ... v soukromí, ve větší skupině ... Jednu křížovou cestu můžeme..

  Nahlédněte do posledního čísla našeho občasníku

  05.03.2019 - Poutník svatoantonínksý je občasník vydávaný Maticí svatoantonínkskou od roku 1999 pro potřebu svých členů a dobrodinců poutního místa. Poslení číslo naleznte v příloze.Starší čísla jsou ke čtení..

  Věřící děkovali nejen za úrodu

  Věřící při Děkovné pouti na Svatém Antonínku děkovali nejen za plody země, ale také za všechny milosti, jimiž nás Bůh každý den zahrnuje. Mši svatou od 9 hod. sloužil už tradičně farář z Ostrožské Lhoty P. Miroslav Reif.

  Hlavní mši svatou potom celebroval ředitel radia Proglas P. Martin Holík, který na kopec připutoval v procesí pěšky. Přítomným připomněl oběti zemětřesení v Itálii, na které při bohoslužbě pamatoval. Na závěr mše svaté předal správce blatnické farnosti P. Zdeněk Stodůlka řediteli radia symbolický šek na 66 000 Kč. Peníze v průběhu roku věnovali v kapli do kasičky s názvem Chléb svatého Antonína lidé, kteří sem připutovali.Odpoledne následovala krátká adorace se svátostným požehnáním. Poté poutní odpoledne zakončilo divadelní vystoupení herců ze Slavkova u Brna Popelka Nazaretská.

  I letos na pouť připutovalo více než  sto krojovaných z různých regionů nejen Slovácka, ale třeba také ze Slovenska. Celý den doprovázelo nádherné počasí, takže návštěvníci mohli po celou dobu obdivovat nádhernou výzdobu okolo oltáře, kterou připravily z darů země blatnické ženy v čel s paní Marií Perutkovou, za což jim patří velký dík. 

  Text a foto: Lenka Fojtíková

   

  Další fotografie jsou zde

  A dále zde

  Na Facebooku je možné vidět velké množství fotek z Děkovné pouti tady

  Fotogalerie