#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Společná křížová cesta na Antonínku

  24.02.2020 - Během postní doby se častěji koná pobožnost křížové cesty. Rozjímat nad utrpením a obětí Krista můžeme doma, v kostele, v přírodě ... v soukromí, ve větší skupině ...Jednu křížovou cestu můžeme..

  Blatnická fara voní novotou.

  19.02.2020 - Od pondělka 17.2.2020 do dnešního dne středy 19.2.2020 probíhala v Blatnici na faře brigáda hlavně pro ženy. Nicméně se našla práce i pro muže. Jako brigádník se dokončovacích prací účastní i p. Zdeněk..

  I v březnu budou na Antonínku kněží prosit za vlastní posvěcení

  17.02.2020 - Březnové modlitební setkání kněží a věřících se koná v úterý 3. 3. 2020 od 15.00. Program: korunka k Božímu milosrdenstvímše svatáadorace Už jedenáctým rokem se skupina kněží schází zpravidla..

  Věřící na Antonínku slavili svátek sv. Antonína Paduánského

  Třináctého června, kdy si církev připomíná svátek svatého Antonína Paduánského, se v Blatnici v odpoledních hodinách každoročně zastaví život. Kdo může, bývá na Antonínku. Zde se totiž slaví tzv. Domácí pouť. Zdaleka se však netýká jen domácích. Pokud se vydaří počasí, bývají zde tisíce lidí.  Bylo tomu tak i dnes, kdy byl při mši svaté hlavním celebrantem českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád. Ten při kázání nejdříve připomněl životopis svatého Antonína Paduánského. Dále řekl, že někdy považujeme svatého Antonína za jakéhosi prosťáčka a až přehnaně lidového světce.

  Kázání biskupa Pavla Posáda 

  "Z toho, co jsem řekl, vysvítá, že je nejenom sympatický, úžasný a přitažlivý světec. Je nám blízký, ale zároveň je také velmi hluboký. Je opravdu prozářen Kristovým evangeliem a vyzařuje toto evangelium z každého slova, činu, kroku svého života.  To nejkrásnější jsme o něm vyjádřili na začátku ve vstupní modlitbě, kdy jsme děkovali Bohu za to, že nám v tomto světci daroval velikého kazatele, ochránce chudých a mocného přímluvce v naléhavých potřebách. Kolikrát se k němu každý z nás utíkal s prosbou o přímluvu ve věcech drobných a někdy i velmi závažných. Jsem přesvědčený, že všichni, jak jsme tady, bychom mohli vydat svědectví, že když jsme ho prosili o přímluvu, byli jsme skutečně vyslyšeni. Kéž by naše dnešní pouť byla velikou oslavou Boha v jeho svatých. Kéž bychom nejenom oslavovali svatého Antonína jako nedostižný vzor a příklad pro sebe, ale kéž bychom se dnes povzbudili také my jeho následováním. Kéž bychom si uvědomili, že každý z nás dostal od Boha různé dary. V těchto dnech letnic jsme slyšeli, že jsou dary rozmanité, ale všechny je dává jeden a tentýž Duch, abychom, jak říká Písmo, mohli být užiteční. Jako křesťané máme být po vzoru svatého Antonína služebníky všech.

  V těchto dnech jsem několikrát udělovala svátost biřmování. Biskup biřmovancům připomíná, že budou pomazáni Kristovým křižmem, milostí Ducha svatého. Budete označení Kristovým křížem, abyste vydávali svědectví o Kristu, abyste po vzoru Krista, který nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil. Máme být služebníky všech. Ty rozmanité dary Ducha svatého, o které v těchto dnech prosíme, dostáváme ke službě. Ať si tedy dnes, tady, při této Eucharistii, dokážeme opravdu vyprosit mnoho milostí. Ať si je vyprosíme k tomu, abychom v jednotě lásky s Kristem a v jednotě církve byli užitečni mnohým. Ať po vzoru svatého Antonína, velikého kazatele, mocného přímluvce a ochránce v naléhavých potřebách jsme ochotni sloužit těm, kteří to kolem nás potřebují.

  Pan Ježíš říká apoštolům při vzkříšení: Jako mě poslal Otec, ežíš apoštolům právě při vzkříšení, tak já posílám vás. Posílám vás rozsévat lásku. Jistě mi bratři a sestry dáte za pravdu, že dnešní svět kolem nás nic nepotřebuje tolik, jako naše svědectví o Kristu ukřižovaném a vydaném nám všem ve veliké lásce, kdy miloval své blízko do krajnost. Kéž zde načerpáme nejenom sílu a dary Ducha svatého k této službě. Kéž také načerpáme velikou ochotu po vzoru svatého Antonína a tolika svatých také my. Kéž se rozhodneme vydávat toto svědectví Kristu. Vás posílám... A já si dovedu představit, jak vás tady vidím, ten nádherný, obrovský zástup, jaký to bude požár lásky, když půjdeme a budeme plni Ducha svatého sloužit těm, kteří to kolem nás potřebují a čekají na to. Kéž se posílíme kolem Kristova oltáře k ochotě žít pro druhé. Abychom nechtěli, aby nám druzí sloužili, ale abychom byli připraveni sloužit všem, kteří to potřebují," řekl při kázání biskup Pavel Posád.

  Na pouti byli jubilanti 

  Správce blatnické farnosti P. Zdeněk Stodůlka na závěr mše svaté představil přítomné kněze, kteří si letos spolu s ním připomínají deset let kněžství. V kněžském semináři byl jejich spirituálem právě biskup Pavel Posád. Na Antonínek připutovali   P. Martin Bětuňák z Velešína v Jižních Čechách, P. Petr Martinka z Nivnice, P. Radek Drobiš ze Skalice u Frýdku, P. Ruslan Kuzmenko z Žeravic, P. Svatopluk Pavlica z Kostelce u Kyjova, P. Vít Hlavica z Kroměříže, P. Jiří Putala z Chropyně, P. Tomáš Káňa z Jevíčka a P. František Bezděk z Fryštáku, který z Blatnice pod Svatým Antonínkem pochází.

  Spirituálem je člověk na celý život 

  "Chci také poděkovat kněžím, s nimiž jsem mohl slavit tuto krásnou Eucharistii tady na této svatého hoře. Děkuji za jejich společenství u oltáře, života a lásky. Opravdu jsem byl jejich spirituálem. Mám je všechny velmi rád a denně se za ně modlím. Stejně jako otec Antonín Šuránek, který byl spirituálem a také působil na této hoře, jsem pochopil, že být spirituálem, není jen dobu, kdy jsou v semináři. Člověk se stává spirituálem na doživotí. Já se za ty své svěřené musím stále modlit a podporovat je. Zatímco dnes jsme zde byli takto spolu viditelně, jindy bývám ve spojení v modlitbě na dálku," připomněl biskup Pavel Posád.

  Dále na Antonínku v den svátku sv. Antonína byli P. Miroslav Reif z Ostrožské Lhoty, P. Jaroslav Kapuš z Hluku, P. Vratislav Kozub ze Všechovic, P. Jan Nepomuk z Uherského Hradiště, P. Jiří Komárek z Drnholce, P. Jiří Čekal z Ratíškovic, P. Jan Kurko z Uherského Hradiště, P. František Král z Mysločovic, P. Václav Fojtík z Veselí nad Moravou, P. Pavel Kaška z Kurčic u Prostějova a jáhen František Beníček.

  Celý kopec byl zalitý sluncem a dobrou náladou, kterou rozdával i biskup. Po mši svaté žehnal všem dětem, které potkal a na každého se usmíval. Pokud ho někdo oslovil, tak si s ním popovídal a neodmítl se ani se zájemci vyfotografovat. Tuto příležitost si nenechala ujít velká skupina z Ratíškovic. Dokonce také Mons.Pavlu Posádovi zazpívali k jeho blížícím se narozeninám.

  Poutníci z širokého okolí 

  Mezi davy věřících byla také čtyřiaosmdesátiletá Ludmila Kašpaříková z Vlčnova. Zatímco se lidé po mši svaté rozcházeli a bavili, stála tato stařenka v kroji u sochy sv. Antonína a v tichosti se modlila. "Chodím sem od dětství. Za mého mládí jsme chodívali pěšky. Co bychom si bez víry počali? Máme se o co opřít. Bez víry bychom byly jako bludičky. Vždycky Pánu Bohu nejdříve za všechno děkuji a teprve potom prosím. Víte, ke svatému Antonínovi se často utíkám. Už jsem toho totiž v životě hodně poztrácela, ale i našla. Teď se modlím za tři vnuky, kteří ztrácejí víru," prozradila krásná stařenka.  "Já sem jezdím také velmi často. Dříve jsem tu byla na kole i třikrát ročně," řekla jednaomsdesátiletá Františka Kotačková z Hluku.
  Oslavu svatého Antonína si nenechali ujít ani poutníci ze Suché Lozi. "Přijelo nás pětadvacet. Deset z nich jsou členy Matice svatoantonínské. Autobus nám na tuto pouť pravidelně platí italský podnikatel, který v okolí Suché Loze koupil pozemky, vysadil zde sady a také pěstuje zeleninu. Je to velký ctitel svatého Antonína Paduánského," svěřil se důvěrník Matice svatoantonínské v Suché Lozi Antonín Mahdal.

  Text a foto: Lenka Fojtíková

  Fotogalerie