#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Cyklopoutníci budou poznávat poutní místa Moravy. První zastávku mají na Antonínku!

  03.08.2020 - Na Antonínku je stále živo! Během léta počet poutníků a turistů vždycky vzroste. Někteří přijedou autem či autobusem, jiní připutují pěkně po svých a zástup cyklistů byl byl pěkně dlouhý. V sobotu..

  V červnu vyšlo další číslo Poutníku svatoantonínského

  13.07.2020 - Začátkem června vyšlo nové číslo naše občasníku. Poutník svatoantonínský vydává Matice svatoantonínská už 22 let pro vnitřní potřebu svých členů a dobrodinců poutního místa. Nejnovější číslo..

  Pouť nemocných

  08.07.2020 - V neděli 12. 7. 2020 se v 15.00 koná na Svatém Antonínku Pouť nemocných. Mši svatou s udílením svátosti Pomazání nemocných slouží P. Zdeněk Stodůlka, farář v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Věřící..

  Z historie varhan na Antonínku

  Vznik poutní kaple sv. Antonína spadá do doby rekatolizace po třicetileté válce. Na kopci nad Blatnicí ji v roce 1668 dal vystavět Hartmann Liechtenstein. Brzy však nestačila velkému množství poutníků, a tak byla roku 1696 rozšířena. Kapli, která se po celé 18. století těšila zájmu poutníků, v roce 1786 císař Josef II. zrušil. Opravena a znovu posvěcena byla až  v roce 1819. 

  Podle děkanské matriky měla kaple při generální vizitaci v roce 1771 varhany. Když byla v roce 1786 zrušena, budovu koupila židovka Dobruschkin, která „zpeněžila napřed, co se zpeněžit dalo. Dřevěný chór byl ze stavby pilami vyřezán a prodán...” Varhany chtěli koupit do kostela v Lipově, nakonec však byly roku 1788 prodány do Domanína. 

  15. 11. 1901 prosí P. M. Růžička arcibiskupskou konzistoř „o milostivé povolení, aby za opravu varhan v kapli sv. Antonína z jmění vlastníka kaple té zaplatiti mohl 57 korun.” V květnu 1904 byly při příležitosti pořízení nového mramorového oltáře opraveny i varhany.

  Ale již 20. 3. 1907 píše P. Josef Bartoník do Olomouce: „V poutní kapli sv. Antonína Pad. jsou varhany, které již naprosto službu vypověděly.” Obec Blatnice by neměla na stavbu nových, kdyby bývalý patron kaple kníže Liechtenstein na ně nedaroval 1 600 K.

   „...farní úřad blatnický obrátil se na zkušeného varhanáře Matěje Strmisku v Uher. Hradišti, kterýž sestavil dle podaného jemu návrhu dispozici a rozpočet na nové varhany. Rozpočet zní sice na 3379 K; ale obnos na nové varhany byl s varhanářem vyjednán...na 2600 K.” A dodává, že 1 600 K dostane varhanář po kolaudaci, zbývající částka se bude splácet po dobu 5 let. Na závěr prosí o prozkoumání, popř. schválení přiloženého rozpočtu a dispozice varhan znalcem.

  Konzistoř se obrátila na dómského kapelníka Josefa Nešveru, který sděluje: „Rozpočet ten je dobrý a za ujednanou později cenu za korun 2.600 proti původnímu požadavku korun 3.379 i ku příjmutí výhodný.  31. 5. oznamuje farní úřad konzistoři: „V kapli sv. Antonína Pad. budou tento týden postaveny nové varhany” a žádá o vyslání „svého znalce” J. Nešveru k jejich kolaudaci. Zároveň prosí o udělení pravomoci na posvěcení varhan.

  J. Nešvera pak konzistoři oznamuje, „...že dne 20. t. m. sám osobně nové varhany v kapli sv. Antonína v Blatnici řádně prohlednul a přezkusil. Varhany tyto jsou pěkně a solidně dle přiloženého rozpočtu sestrojeny a postaveny. Zevnějšek působí ladně a harmonicky ku stylu kaple, oltářů. Proto lze staviteli varhan panu Matěji Strmiskovi veškerý jeho požadavek dle smlouvy vyplatiti.”

  .  

  V roce 1917 byly pro válečné účely odebrány cínové píšťaly. V roce 1937 varhany vyčistila a opravila firma Juřík nákladem 1 000 K.

  Varhany jsou jedny z nejstarších ve veselském děkanátu a současně představují poslední v původním stavu dochovaný nástroj uherskohradišťské varhanářské dílny na veselsku.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Text: MgA. Marcela Dvořanová
  Foto: Antonín Bogar 
   
  Pozn: máme ještě připravený článek o historii varhan v Blatničce. Tím bude miniseriál o historii varhan ve farnosti Blatnice pod Sv. Antonínkem uzavřen. 
   
   

  Fotogalerie