U příležitosti 40. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka jsou zváni kněží a věřící ke vzpomínkové bohoslužbě.  
Mše svatá se uskuteční kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě, v úterý 8. 11. 202216.00.
Hlavním celebrantem bude Mons. Josef  Nuzík, administrátor arcidiecéze olomoucké.
Následuje adorace a společná modlitba u hrobu P. Šuránka.
Při mši svaté poděkujeme za jeho příkladný život a odkaz.
Budeme prosit za posvěcení kněží, vytrvalost v dobrém a nová kněžská a řeholní povolání. 
"Věnovat se lidem! Živým lidem! Jejich duším!
Jejich radostem i strastem!
Pracovat s nimi, potit se s nimi, krvácet s nimi,
nést na vlastním těle jejich rány.
Rvát se spolu s nimi – se všemi překážkami na cestě za štěstím časným i věčným."
Antonín Šuránek
Plakátek ke stažení:
barevná verze
černobílá verze

Služebník Boží Mons. Antonín Šuránek
29. 5. 1902 Ostrožská Lhota
3. 11. 1982 Petřkovice, pohřben v Ostrožské Lhotě

Kněz, dlouholetý spirituál olomouckého kněžského semináře. V letech 1951 – 55 bezdůvodně obviněn a internován v klášteře v Želivě.  Opakovaně mu byl odebírán státní souhlas pro vykonávání kněžské služby. Tvrdě pracoval i jako dělník v cementárně ve Štranberku.

Po celý svůj život se snažil o posvěcení kopce sv. Antonína na Blatnické hoře. V určité roky zde i bydlel. Pořádal duchovní promluvy pro všechny věkové kategorie, pro mnohé se stal vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem.

Zemřel v pověsti svatosti. Přátelé, žáci a lidé z jeho okolí začali shromažďovat dokumenty týkající se jeho osobnosti a usilovat o jeho kanonizaci. Po úspěšném kanonizačním procesu v olomoucké diecézi byl materiál zaslán do Vatikánu, který jeho platnost roku 2000 potvrdil.