Během postní doby se častěji koná pobožnost křížové cesty.
Rozjímat nad utrpením a obětí Krista můžeme doma, v kostele, v přírodě ... v soukromí, ve větší skupině ...

Jednu z nich můžeme prožít společně
na Svatém Antonínku

V neděli 26. března 2023 od 15.00.