Strážci kaple na Svatém Antonínku s biskupem a kněžími.
První řada zleva: P. Zdeněk Stodůlka místní duchovní správce, olomocký administrátor biskup Mons. Josef Nuzík,
P. Miroslav Reif farář v Ostrožské Lhotě a P. Antonín Bachan z Hluku.

Foto: František Gajovský

Fotogalerie Františka Gajovského ZDE

Historie a seznam strážců ZDE

„Letos uplynulo 80 let od chvíle, co na Svatém Antonínku začala působit služba strážců kaple. 
Byla to zásluha P. Šuránka, který ji v roce 1943 založil a o 3 roky později založil i Matici  svatoantonínskou. 

Ve farní kronice se píše, že prvním strážcem byl pan Dominik Budař. Strážil kapli do roku 1958.
Tato služba byla komunisty potlačena, a k jejímu obnovení došlo v 70. letech díky působení P. Šuránka v Blatničce. A trvá dodnes. 

Dnešní oběd a mše svatá má být poděkováním a oslavou Vaší služby.
Díky obětavé službě strážců je kaple přístupná po celý rok.
Jménem Matice svatoantonínské, s hlubokou úctou k zakladateli P. Šuránkovi Vám za Vaši službu děkuji.
Děkuji i Vašim manželům, manželkám, a rodinám za to, že Vám tuto službu umožňují.“

Těmito slovy přivítala 22. 4. 2023, krátce po poledni, všechny přítomné na Svatém Antonínku Mgr. Hana Cenková, předsedkyně Matice svatoantonínské.  

Setkání a poděkování strážcům zorganizovala část výboru matice.
Mezi vzácnými hosty byl i biskup Mons. Josef  Nuzík, který si při svém nabitém programu udělal čas a před odpolední poutí na Velehradě přijel nejdříve pozdravit strážce kaple.
Poděkoval jim za jejich nezištnou pomoc a vyzvedl skutečnost, že celoročně přístupné poutní místo, není jinde samozřejmostí.
Při prohlížení alba zemřelých strážců byl překvapen, že některé osobně znal. K panu Slavomíru Budařovi si jako mladý kněz jezdil na mešní víno a pan Štěpán Vašíček zase zajišťoval ozvučení do kostela.
V neposlední řadě za vytrvalou službu poděkoval přítomným také P. Zdeněk Stodůlka, místní duchovní správce.

Časem na kopci začalo lidí přibývat, protože ve 14.00 byla za všechny živé a zemřelé strážce, ale také další pomocníky, kteří se o poutní místo během roku jakýmkoli způsobem starají, sloužena mše svatá.
Hlavním celebrantem byl P. Antonín Bachan.

Krásné a slunečné odpoledne pokračovalo v přátelském duchu při neformálním setkání s malým občerstvením.
Pořadatelé, ale především všichni pozvaní odcházeli do svých domovů s dobrým pocitem z krásně prožitého odpoledne.