Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství Ruah.
Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizaci. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy chválíme Pána Boha a přimlouváme se za celý náš milovaný kraj. Kromě toho jsme pořádali během krátké doby naší existence na Svatém Antonínku některé akce spolu s františkány terciáři.
 
V současné době, kdy jsme spojeni především v Duchu, se nám ukazuje, že nás Pán Bůh volá k přímluvné modlitbě za konkrétní potřebné, kteří se na nás obracejí. Nesli jsme v modlitbách řadu nemocných covidem (viz zde), nebo další lidi s jinými trápeními, ať už zdravotními nebo s rodinnými či vztahovými problémy.
Nabízíme proto možnost přímluvné modlitby.
 
Je možné se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu: [email protected].
Také v kapli sv. Antonína je možnost napsat prosbu a vhodit na určené místo (džbán).
Za tyto úmysly se bude naše společenství přimlouvat.

Zveme k těmto modlitbám také další věřící
(např. členy Matice svatoantonínské), kteří se mohou právě v této době pandemie v duchu připojit k našim úmyslům.
I když nebude všem známo, za jaké konkrétní prosby se modlíme, vždy lze např. vzbudit myšlenku - za potřeby a prosby těch, kdo přicházejí na sv. Antonínek,
kdo tam nechávají své prosby.
 
My se v těchto společných modlitbách obracíme na Pána skrze Pannu Marii, sv. Antonína a P. Antonína Šuránka. K němu se také opakovaně modlíme novénu. I touto formou se můžete přidat.
Novénu je možno začít kdykoliv a pokračovat svým tempem. Jinak je ale možné modlit se a obětovat cokoliv na společné úmysly - za nemocné a potřebné.
 
Ať nás tedy spojuje a naplňuje Duch svatý, ať dokážeme nést břemena jedni druhých, a tak společně kráčet cestou vykoupení.
 
„Opět vám říkám:
Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci
a budou o ni prosit,
dostanou ji od mého nebeského Otce.
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich."
 (Mt 18,19-20)
 

Za společenství Ruah a za františkány
Romana Ryšková a Hana Brigita Reichsfeld

 

Pěší pouť - navrácení kříže do Bzence 1. 5. 2018

V roce 1945 vyhodila do vzduchu německá armáda kapli sv. Floriána a Šebestiána, která se tyčila nad Bzencem.
Ze sutin zachránil tamní kostelník pouze torzo Kristova těla z kříže. V roce 1971 jeho manželka, vdova, přinesla v nuši jeho zbytky na Svatý Antonínek P. Šuránkovi, který o obnovení kaple usiloval.
Město Bzenec v roce 2018 postavilo repliku kaple a požádalo o navrácení kříže.
Cesta zpět už byla náročnější. Vrátil se celý zrestaurovaný kříž.

1.5.2018
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596747_6079d38b9f237356630006_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596752_6079d390b865d136369687_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596757_6079d3950b021040493147_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596762_6079d39a22357185146679_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596766_6079d39e4f9c0632936980_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596770_6079d3a2c0391713100531_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596774_6079d3a690c52872809382_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596779_6079d3ab88d96134759139_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596781_6079d3ad340f2789439495_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596784_6079d3b0e0a11939329403_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596789_6079d3b5f036d447537980_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596795_6079d3bba2ae4440043720_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596800_6079d3c09bd23149161543_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596804_6079d3c4aa5c5066294983_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596812_6079d3cc575a8502229515_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596814_6079d3ce4e23e641078059_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596820_6079d3d49edb2141120740_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596825_6079d3d9d93b7323216049_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596828_6079d3dc2e74d211176402_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596832_6079d3e063ff5055627410_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596839_6079d3e71400d833032479_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596845_6079d3ed283b8467254256_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596846_6079d3ee656fe073565894_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596853_6079d3f56693d997136388_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596860_6079d3fcc1b0b619862779_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596863_6079d3ff757b3976492188_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596867_6079d403db575409109695_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596871_6079d4073c956647254611_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596875_6079d40b80ea1998212037_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596881_6079d411970f6435715351_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596888_6079d4183a408195183126_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596889_6079d41953dae730907541_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596893_6079d41db43e5059699005_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596898_6079d4228160f174533355_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596904_6079d428eedc3035968098_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596907_6079d42be92a8568279082_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596914_6079d432e7da2785853077_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596918_6079d436b6a3e194089993_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596922_6079d43a2f073395600820_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/antoninek.cz/img/gallery/images/81_1618596924_6079d43c3b751911771717_thumb.jpg