Svatba

Svatba

Manželství je důležité spojení životů muže a ženy. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele si vzájemně udělí svátost manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich vztahu požehnal a vedl jejich život. O církevní sňatek může žádat i ten pár, kde aspoň jeden je pokřtěný a věřící. Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale znamená něco mnohem víc. Je svátostí. Skrze tuto svátost manželství Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Manželství chtěl, naplánoval a dal k němu podnět sám Bůh. Pokud tedy člověk chce manželství co nejlépe pochopit a prožít, musí se s tímto Božím projektem společného života dobře seznámit.

 

Domluvte si svou svatbu na faře včas, dokonce už tehdy, když ještě nevíte přesný termín vaší svatby! Nejlépe půl roku předem. Nejpozději ale tři měsíce předem. Základní příprava k sňatku probíhá společně s druhými páry v Centrum pro rodinu ve Veselí nad Moravou a souběžně s tím na faře v Blatnici. 

 

Jste-li z jiné farnosti a přejete si mít svatbu na Antonínku, informujte svého pana faráře a tomto úmyslu a požádejte ho o propuštění do farnosti Blatnice. Pak volejte na faru v Blatnici a rezervujte si termín svatby, a schůzku s knězem. Ostatní informace vám budou sděleny při první schůzce. 

 

Je vhodné mít platný občanský průkaz, potvrzení o křtu (ne staré potvrzení, ale zajděte si na faru, kde jste byli pokřtěni a tam si vyžádejte potvrzení), a také trvalé bydliště svědků.

Více o svatebním obřadu naleznete na webu liturgie.cz.

Měli jste jen civilní sňatek?

Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po zplatnění manželství před Bohem a po Božím požehnání, aby pak mohl přijímat jiné svátosti svátost smíření a svaté přijímání. Stvrdit svůj manželský slib (učiněný před léty na úřadě) před Bohem, je možné klidně i bez velkých ceremonií a neveřejně. Informujte se u kněze.

 

Ti, kteří žijí jen v civilním manželství, nemohou přistupovat k svátosti smíření, ani k svatému přijímání.