Mše pro děti

Mše pro děti

Mše svaté pro děti jsou slouženy ve farním kostele v pátek v 18 hodin. 

10. září 2021 jsme v 18 hodin začali nový školní rok s dětmi při mši svaté.

Mše svatá je přizpůsobena pro děti. Bude nás na ní doprovázet dvojice ptáčat - strnad Eda a jiřička Jája. Děti dostávají kartičky, které nalepují na barevný arch. Tím se zapojují do celoroční soutěže o ceny. Ty budou předány na konec školního roku. 

Rodiče a prarodiče vezměte děti na tyto mše svaté, ať nenásilnou formou zakoušejí blízkost Krista.