Výbor, cíle, stanovy

Výbor, cíle, stanovy

Foto: Člověk a Víra, Vojta Pospíšil

Členové výboru

Mgr. Hana Cenková, předsedkyně (⁎1967) Blatnice pod Svatým Antonínkem

Ludmila Kadlčíková, místopředsedkyně (⁎1962) Hluk

Mgr. Miloš Fojtík, jednatel (⁎1964) Blatnice pod Svatým Antonínkem

P. Antonín Bachan (⁎1949) Hluk

Jarmila Žajdlíková (⁎1954) Blatnice pod Svatým Antonínkem

Jarmila Hrušková (⁎1958) Blatnička

Eliška Pospíšilová (⁎1962) Ostrožská Lhota

Miroslav Světlík (⁎1956) Hroznová Lhota

Ing. Štěpán Mitáček (⁎1988) Hluk

Ludmila Pavelková (⁎1990) Ostrožská Lhota

Alena Skřenková (⁎1976) Ostrožská Lhota  

Cíle

Od samotného počátku je cílem Matice usilovat o náboženskou obnovu Moravského Slovácka, pomáhat farnosti Blatnice pod Sv. Antonínkem budovat poutní místo na Blatnické hoře.

Tím Matice stále plní odkaz P. Šuránka - svého zakladatele.

Po obnovení Matice se připojila i modlitba s prosbou o beatifikaci Božího služebníka P. Antonína Šuránka a šíření jeho odkazu.

Z uvedeného vždy vycházel a vychází každoroční plán činnosti Matice. Z následujících řádků můžete vyčíst, zda-li se plán dařil plnit.

Jako rekapitulaci 15leté činnosti ( 1997- 2012) uvádíme i konkrétní akce, které se podařilo uspořádat.

1. Organizovat besedy, přednášky a koncerty s náboženskou tematikou:

 • Jak dál při výchově dětí, poučme se z Bible - PhDr. Miroslav Kotek
 • Živá a mrtvá víra - MUDr. Max Kašparů
 • VIII. evropské forum pro vyučování náboženství - P. Antonín Kupka
 • Rodina v dnešní společnosti a v celém světě - P.Ladislav Kubíček.
 • Pěší pouť do Říma - P. Jan Peňáz
 • Manželství a víra - P. František Polášek Doc.ThDr.
 • Recitál z evangelia sv. Jana - Bůh je láska - Miroslav Částek
 • Pobožnost křížové cesty - Básnická skladba slova a hudby v podání
 • Rapsodického divadla v Olomouci. Chvíle s Ní - srovnej předcházející
 • Folkový koncert Evy Henychové
 • Vánoční koncert chrámového sboru z Otrokovic, další koncerty ve spolupráci s farností

2. Pomoc při vydávání tiskovin a jejich rozšiřování:

 • Novena P.Š.
 • Z denníku P. Šuránka (psáno v Želivě)
 • Křížová cesta P. Šuránka
 • Kluk od Svatého Antonínka

3. Spoluúčast při organizování Dnů P.Š. v Ostrožské Lhotě a v Uh. Hradišti

4. Účast na slavnosti ukončení beatifikačního procesu P.Š. v Olomouci

5. Pořádání putovní výstavky -

 • Život P.Š. a její instalování v Pastoračním centru P.Š. v Ostr. Lhotě.

6. Duchovní obnovy na Velehradě

7. Pomoc při organizování poutí na Bl. hoře

 • Matiční pouti (koncem května)
 • Dušičkové pouti (koncem října)

8. Vydávání občasníku Poutník svatoantonínský (1. číslo listopad 1998).

9. Zájezdy na místa působení P.Š., Mariánská a jiná poutní místa.

10. Obnova poutního místa na Bl. hoře:

výstavba sociálního zařízení a stavebních prostor, pomoc při budování venkovního liturgického prostoru

11. Budování členské základny

 

Sestavila Anna Budinská 

Stanovy

Aktulání stanovy zapsaného spolku Matice svatoantonínské byly schváleny valnou hromadou dne 12. 4. 2015

Stanovy ke stažení