Nové tituly

Nové tituly

(květen 2021)

Nové i starší knihy si můžete půjčovat ve farní knihovně půl hodiny před každou mší svatou (příp. v úředních hodinách je možnost přijít na faru).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Arcibiskup olomoucký Jan Graubner podává v knize                                                         

Zbožnost je užitečná ke všemu   

svědectví o tom, co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí COVID-19.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

   

Další novou knihou jsou Paměti P. Františka Štveráka, který byl vězněm nacistického režimu (byl v koncentračním táboře Terezín, Dachau a Sachsenhausen).                                                             

V r. 1949 byl znovu zatčen, tentokrát Státní bezpečností a vězněn do roku 1954, kdy byl propuštěn ze zdravotních důvodů. 

Zemřel roku 1956. Kniha se jmenuje I zvíře mělo více útrpnosti než člověk.     

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                      

Kniha Naděždy Dvořákové Cesty se odehráva v padesátých a sedmdesátých letech minulého století a popisuje životní pouť studentky, která hledá trvalé hodnoty uprostřed bludných stranických návnad.            

Souběžně sledujeme krutý osud   rodiny jihočeského sedláka vyhnaného ze svého domova při kolektivizaci venkova.                                                                                                                            

 

Ježíš (Anselm Grün) - bohatě ilustrovaná kniha benediktinského mnicha otce Anselma o tom, kdo byl Ježíš z Nazareta, o jeho životě, skutcích i cestě utrpení a vzkříšení.                                

 

 

 

 

 

 

(březen 2021)

I dnes se platí krví (Wilhelm Hünermann)

 

Maria Goretti byla druhé dítě chudých pachtýřů Luigiho a Assunty Gorettiových. Dům, v němž Gorettiovi bydleli, obýval též vdovec Serenelli se synem Alessandrem. Dvacetiletý Alessandro Serenelli byl nezvladatelný výtržník, který naprosto pohrdal náboženstvím, zákony i morálkou. Otec, který si často a rád přihnul alkoholu, ho naprosto nezvládal. V červenci 1902 si Alessandro počkal, až bude Maria sama šít, a poté se jí pod pohrůžkou nože pokusil znovu „přemluvit“. Když neuspěl, přiškrtil ji a pokoušel se ji znásilnit,  ale dívka se urputně bránila a řekla mu, že raději zemře, než by se mu podvolila. Bylo jí 12 let.

 

 

 

 

Nebezpečný kardinál (Stanislava Vodičková)

Monsignor profesor Josef kardinál Beran byl 33. arcibiskup pražský a primas český v letech 1946–1969. V roce 1942 je po atentátu na Heydricha zatčen a vězněn v koncentračních táborech Terezín a Dachau. Po válce byl zvolen pražským arcibiskupem. Stál v čele domácí katolické církve ve chvíli, kdy se moci v zemi chopili komunisté. Ti charismatického arcibiskupa nejprve šestnáct let internovali a poté vykázali do exilu. Tolik se obávali jeho vlivu a obliby ve společnosti, že nedovolili jeho návrat do vlasti ani po smrti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zázrak v Neratově (Tomáš Kutil, Josef Suchár)