Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka a mše svatá pro děti
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + sestru Blaženu Bršlíkovou, + rodiče a duše v očistci

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za + manžela, dvoje + rodiče, příbuzné, duše v očistci a za živou rodinu

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Marii Vyskočilovou, manžela, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Na poděkování za 60 let života s prosbou o vedení Duchem Svatým a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za + otce, prarodiče a živou rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za děti, přistupující k 1. sv. přijímání

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  modlitba hodin a mše sv. na Antonínku

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  poděkování za dar života, s prosbou o Boží pokoj a požehnání a dar zdraví

7úterý 6. velikonočního týdne
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  mše svatá za kněze

8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za Boží požehnání a vedení Duchem Svatým pro děti a vnoučata

9SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ doporučený zasvěcený svátek
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Za + syna, příbuzné, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  .

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  poděkování Pánu Bohu za dar života, uzdravení a za živou rodinu

11sobota 6. velikonočního týdne
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Za duše v očistci

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za + manžela, syna, dvoje rodiče a za živou rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + rodiče Gazárkovy, jejich rodiče a sourozence a ochranu Panny Marie a sv. Antonína pro živou rodinu

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  modlitba hodin a mše sv. na Antonínku

13Panny Marie Fatimské
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Marii Hasičkovou, sestru a jejich rodiče

14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Poděkování za dožití životního jubilea, s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Za + Josefa Pavelku, + Marii a Antonína Ratajských a celou živou a zemřelou rodinu.

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Marii Vyskočilovou, manžela, syna a živou rodinu

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za duše v očistci

19Seslání Ducha Svatého
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + manžele Musilovy, syna a ochranu sv. Antonína pro živou rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za živé a + spolužáky ročníku 1968-69 a jejich rodiny

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za farníky

 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 17:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Pouť rodin.

20Panny Marie Matky Církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + maminku Zdeňku Strakovou

21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
22mše svatá pro děti
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + Anežku Šrámkovou, celou + rodinu a ochranu Boží pro živou rodinu

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za ochranu pro živou rodinu s prosbou za zemřelé rodiče

24den modliteb za církev v Číně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + rodiče Ladislava a Libuši Vyskočilovy a za celou živou a + rodinu

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
26Nejsvětější Trojice
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Za živou a + rodinu Bogarovu a duše v očistci

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za farníky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  za + kněze a nová kněžská povolání

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kaple sv. Antonína
  • Označení: Antonínek (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno.

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  poděkování za přijaté dary a milosti, s prosbou o zachování víry a dar zdraví pro živou rodinu

28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  Za zemřelého manžela, rodiče Petraturovy a Kochánkovy, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

30Těla a Krve Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Blatnička (Blatnička)

  za + rodiče Minaříkovy a celou živou a + rodinu

31Navštívení Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: Blatnice (Blatnice pod Svatým Antonínkem)

  poděkování za přijaté milosti, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro živou rodinu