Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 25.7. do 15.8.2021 - 32. týden

neděle 25.7. 17. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00

Úmysl na Antonínku

Blatnice 07:30

za dvoje + rodiče, bratra, švagra a duše v očistci

10:30

za farníky

Blatnička 09:00

za + Víta Mičulku, dvoje rodiče a živou rodinu

pondělí 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
Dnes mše sv. není
středa 28.7. středa 17. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 29.7. památka sv. Marty
Dnes mše sv. není
pátek 30.7. nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 31.7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Dnes mše sv. není
neděle 1.8. 18. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00

úmysl na Antonínku

Blatnice 10:30

za farníky

Blatnička 09:00

za + Františka Minaříka, dvoje + rodiče a živou rodinu

pondělí 2.8. nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Dnes mše sv. není
úterý 3.8. úterý 18. týdne v mezidobí
Antonínek 15:00

modlitba a mše svatá za kněze

středa 4.8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
Dnes mše sv. není
čtvrtek 5.8. nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Dnes mše sv. není
pátek 6.8. svátek Proměnění Páně
Dnes mše sv. není
sobota 7.8. nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 8.8. 19. neděle v mezidobí
Antonínek 15:00

úmysl na Antonínku

Blatnice 10:30

za farníky

Blatnička 09:00

za + manžela, otce, prarodiče a za celou živou rodinu

pondělí 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Blatnice 18:00

za + rodiče

úterý 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 11.8. památka sv. Kláry, panny
Blatnice 18:00

za + sestru

čtvrtek 12.8. nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Blatnička 18:00

Za dvoje + rodiče, sestru a živou rodinu

pátek 13.8. nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Blatnice 18:00

Za dvoje + rodiče, bratra a Boží požehnání pro živou rodinu

sobota 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Antonínek 12:00

svatební mše svatá

neděle 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Antonínek 15:00

úmysl na Antonínku

Blatnice 10:30

za + Marii Vybíralovou, manžela a syna Vladislava a za živou a + rodinu z obou stran

Blatnička 09:00

Za všechny občany a rodáky z Blatničky


  • Z pohřbu bylo věnováno 3.000 korun. 
  • Až do 8. 8. 2021 nastupuji dovolenou. V nutných případech volejte kněze ve Veselí nad Moravou.
  • V srpnu budou nedělní mše svaté v Blatnici pouze v 10:30. 
  • Na Antonínku uzavřou 14.srpna 2021 svátostné manželství Jan Míšek Blatnice 112 a
    Kateřina Hlahůlková Blatnice 372.