Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
od 25.2. do 3.3.2024 - 09. týden

neděle 25.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ
Blatnice 07:30 za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu
10:30 za zdárný průběh operace a dar zdraví
Blatnička 09:00 za farníky
pondělí 26.2. pondělí 2. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 27.2. úterý 2. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 28.2. středa 2. postního týdne
Blatnice 18:00 za + Ludvíka Váverku, rodiče z obou stran a celou + rodinu
čtvrtek 29.2. čtvrtek 2. postního týdne
Blatnice 19:00 FARNÍ ADORACE
Blatnička 17:00 Za + manželku a živou rodinu
pátek 1.3. pátek 2. postního týdne
Blatnice 18:00 za + z rodiny Chabičovy, Navrátilíkovy a Smějsovy a za Boží ochranu pro živou rodinu
sobota 2.3. sobota 2. postního týdne
Blatnice 07:30 za živou a + rodinu Čevelíkových
neděle 3.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
Blatnice 07:30 za farníky
10:30 Za zemřelého Josefa Školoudíka, dar zdraví a ochranu Panny Marie a svatého Antonína pro živou rodinu.
15:00 úmysl na Antonínku
Blatnička 09:00 za + syna, dvoje rodiče a živou rodinu

  • Dárce věnoval 2000 korun.
  • Vážení a milí přátelé, srdečně vás zdravíme z Centra pro pastoraci nemocných. Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách nemocných a seniorů ve zdravotnických a sociálních službách na území děkanátu Veselí. Prosíme vás o darování aspoň dvou hodin volného času za měsíc těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku. K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným  jsme pro vás připravili formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení. Uskuteční se v Kyjově na faře o sobotách v březnu až květnu 2024. Naše společná setkání zahájíme mší svatou v sobotu 23. března 2024 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. Bližší informace o přihlášení naleznete na plakátku ve vývěsce.
    Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.
  • Pobožnost křížové cesty se koná každou postní neděli ve 14 hodin v Blatnici i v Blatničce. S tím přidávám poděkování za velkou účast na křížové cestě o první neděli postní.
  • Schůzka rodičů k prvnímu svatému přijímání bude v pondělí 4.3.2024 v 19 hodin v Domě Sv. Rodiny.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY