#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Společná křížová cesta na Antonínku

  24.02.2020 - Během postní doby se častěji koná pobožnost křížové cesty. Rozjímat nad utrpením a obětí Krista můžeme doma, v kostele, v přírodě ... v soukromí, ve větší skupině ...Jednu křížovou cestu můžeme..

  Blatnická fara voní novotou.

  19.02.2020 - Od pondělka 17.2.2020 do dnešního dne středy 19.2.2020 probíhala v Blatnici na faře brigáda hlavně pro ženy. Nicméně se našla práce i pro muže. Jako brigádník se dokončovacích prací účastní i p. Zdeněk..

  I v březnu budou na Antonínku kněží prosit za vlastní posvěcení

  17.02.2020 - Březnové modlitební setkání kněží a věřících se koná v úterý 3. 3. 2020 od 15.00. Program: korunka k Božímu milosrdenstvímše svatáadorace Už jedenáctým rokem se skupina kněží schází zpravidla..

  Elias Vella – autor knih


   

  P. Elias Vella, maltský kněz, člen Řádu menších bratří, františkánů, který v naší farnosti povede seminář za vnitřní uzdravení, je také autorem knih. Všechny si můžete v naší farní knihovně vypůjčit:

   

  Síla eucharistie

  Autor ukazuje praktickou cestu, jak dovolit, aby nás přijímání eucharistie skutečně proměňovalo. Píše o eucharistii, která osvobozuje od Zlého mocněji než exorcismus…

   

  Uzdrav mě, Pane 

  P. Elias Vella nás postupně provádí všemi oblastmi, které potřebují uzdravení. Prostým způsobem nás vede k Ježíšovi, který chce uzdravit každého člověka podle jeho konkrétních potřeb.

   

  O satanovi 

  Existují zlí duchové? Jací jsou? Jak nám mohou škodit? Je možné se jim bránit? Jakou výzbroj má křesťan pro boj se Zlým? Kniha odpovídá na zásadní otázky ohledně existence démonů a jejich působení.

   

  Svatost je pro každého 

  V této knize autor prezentuje hlavní témata související s vnitřním uzdravováním: různé druhy setkání s Ježíšem (v bližním, v Bibli, ve svátosti smíření a eucharisti…), hodnota utrpení, kořeny hříchu, povolání ke svatosti atd.

   

  Ježíš – lékař těla i duše 

  Svatý Pavel říká, že v každém z nás je starý člověk. Ale kdo je ten starý člověk, který v nás žije? Je to naše staré „já“, plné strachu a hněvu, které je strnulé, které se brání a zoufá si, které podléhá depresím a znechucení. Pán chce, aby v nás starý člověk zemřel a aby v nás začal bohatým a plným životem žít člověk nový. V knize však chybí nejdůležitější část a to je osobní modlitba. Chcete-li mít z knihy opravdu užitek, je třeba, abyste každou kapitolu probrali s Ježíšem osobně – v modlitbě.

   

  Duch svatý – pramen života 

  „Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“, říká autor. Myslí si, že mnohem lepší než o něm mluvit je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti ho přesvědčily, že sdílení zážitků s Duchem svatým může mnoha lidem pomoci nalézt vlastní cestu k živému vztahu k Duchu svatému.

   

  Zakotvit svůj život v Bohu 

  Kniha ukazuje, jak zakotvit lidský život v Bohu a jak toto zakotvení stále prohlubovat. K tomuto cíli vede způsobem jasným, nevšedním a jednoduchým.

  Fotogalerie