#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Pouť sv. apoštolů Petra a Pavla a pouť Sekulárního františkánského řádu

  15.07.2019 - Stalo se pěknou tradicí, že pouť sv. Petra a Pavla už léta „patří" františkánům. Zvláště těm ze Sekulárního františkánského řádu (tzv. terciáři). Vše by mělo probíhat v jejich režii - zajištění..

  Pěší pouť na posvátný Velehrad

  15.07.2019 -  Časně zrána se ve čtvrtek 4. 7. dostavilo na Svatý Antonínek 22 usměvavých poutníků, kteří se po krátké modlitbě vydali přes Ostrožskou Lhotu na posvátný Velehrad. Hned pod kopcem se naše skupina rozrostla..

  Na Slovácku vznikl nový domácí hospic. Ve svém názvu nese odkaz na naše poutní místo

  15.07.2019 - Už deset let se první úterý v měsíci schází kněží ke mši svaté za obnovu a posvěcení života kněží. Spolu s věřícími se v modlitbě spojují za dopuštění vlastních poklesků a prosí o nová kněžská..

  Jak je to s naší novou studnou?

  Tato otázka zaznívá stále častěji. Před rokem se totiž na webu objevila naléhavá prosba pod názvem „Voda pro Antonínek" zde
  Naší žádosti si všiml regionální tisk, Katolický týdeník a dokonce i ČT.
   
  Řadě všímavých poutníků a turistů v posledních letech určitě neuniklo, že se poutní místo potýká s nedostatkem vody. Proto Matice svatoantonínská, z.s. využila příležitosti a zapojila se do projektu ČSOB pomáhá regionům
   
  Naše promo video zde
   
  Díky štědrým dárcům a přízni obecních úřadů se v projektu ČSOB, podařilo nastřádat na vrt nové studny na Svatém Antonínku 234 452 Kč a zvítězit v daném regionu. ČSOB nám věnovala částku 50 000 Kč. Vybraná suma a dar ČSOB přišel v pořádku na účet Matice. Lidé, kteří nestihli přispět v rámci projektu, zasílali peníze na účet Matice.
   
  Podle původního plánu měla firma Moravský zeměvrtný závod z Určic na kopci vrtat na podzim roku 2018, což se nezdařilo. Místo standardní doby 2-3 týdnů se pracovníci zdrželi téměř půl roku v nedalekých Těmicích, při zajišťování pitného zdroje pro celou obec. Vrtat novou studnu není jednoduché. Rozdělanou práci nelze přerušit a po čase se vrátit zpět. Musí se pokračovat dál a dál.
   
  V současně době vyřizuje firma stavební povolení. Díky všeobecnému nedostatku vody jsou pravidla přísná. Mysleme na naši novou studnu ve svých modlitbách. Svěřme ji Bohu prostřednictvím sv. Antonína a služebníka Božího P. Šuránka, který se na kopání studny v 70. letech minulého století sám podílel. Nová studna bude dar, který zde zanecháme další generaci.
   
  Ježíš dává v Duchu svatém svým věrným pramen vody tryskající ze země. Srov. Jan 4, 5-14
   
  „Jsi pramen zahradní, studna vody živé, bystřina z Libanónu." Píseň písní 4, 15
   

  Fotogalerie