#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Cyklopoutníci budou poznávat poutní místa Moravy. První zastávku mají na Antonínku!

  03.08.2020 - Na Antonínku je stále živo! Během léta počet poutníků a turistů vždycky vzroste. Někteří přijedou autem či autobusem, jiní připutují pěkně po svých a zástup cyklistů byl byl pěkně dlouhý. V sobotu..

  V červnu vyšlo další číslo Poutníku svatoantonínského

  13.07.2020 - Začátkem června vyšlo nové číslo naše občasníku. Poutník svatoantonínský vydává Matice svatoantonínská už 22 let pro vnitřní potřebu svých členů a dobrodinců poutního místa. Nejnovější číslo..

  Pouť nemocných

  08.07.2020 - V neděli 12. 7. 2020 se v 15.00 koná na Svatém Antonínku Pouť nemocných. Mši svatou s udílením svátosti Pomazání nemocných slouží P. Zdeněk Stodůlka, farář v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Věřící..

  Při Dožínkové pouti bude i divadlo

  Ač se to zdá k neuvěření, Dožínková pouť klepe pomalu na dveře. Na Antonínku se uskuteční už v neděli 25. srpna. Ranní mši svatou bude v 9 hod. sloužit farář z Ostrožské Lhoty P. Miloslav Reif. Od farního kostela sv. Ondřeje v Blatnici potom v 9.30 hod. vyjde procesí krojovaných, do kterého jsou všichni srdečně zváni. V minulých letech se v procesí objevili nejen místní krojovaní, ale k vidění byly i kroje z Horňácka, Dolňácka, Brněnska, severní Moravy i z Čech. Samozřejmě, že se mohou přidat i lidé, kteří kroj nemají.

  Hlavní mši svatou bude od 10.30 hod. sloužit emeritní kardinál Miloslav Vlk. Při mši svaté zazpívá Vivo Musica aneb Děcka kolem Antonínka. Více se o této schole mohou zájemci dozvědět zde: https://www.facebook.com/pages/Vivo-Musica-aneb-D%C4%9Bcka-kolem-Anton%C3%ADnka/464026593661267 Na 14 hod. je potom naplánována krátká adorace v kapli sv. Antonína se svátostným požehnáním.

  Ve 14.30 hod. začne v podání ochotnického divadla Spojené farnosti muzikál Tarsan o Pavlovi z Tarsu. Během představení bude zajištěno hlídání dětí.

  Lenka Fojtíková

  Fotogalerie