#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Křížová cesta na Antonínku nám slouží už sedmdesát let

  20.03.2019 - Na faru v Blatnici přišel e-mail a v něm malá prosba. Pán z Kutné Hory, který už 20 let navštěvuje a mapuje křížové cesty v přírodě, prosil o informace, které se týkají té naší na Svatém Antonínku..

  Pozvání na křížovou cestu

  05.03.2019 - Během postní doby se častěji koná pobožnost křížové cesty. Rozjímat nad utrpením a obětí Krista můžeme doma, v kostele, v přírodě ... v soukromí, ve větší skupině ... Jednu křížovou cestu můžeme..

  Nahlédněte do posledního čísla našeho občasníku

  05.03.2019 - Poutník svatoantonínksý je občasník vydávaný Maticí svatoantonínkskou od roku 1999 pro potřebu svých členů a dobrodinců poutního místa. Poslení číslo naleznte v příloze.Starší čísla jsou ke čtení..

  Vydejme se na poutní zájezd do Želivu!

  Již řadu let Matice svatoantonínská pořádá pro své členy, ale i nečleny během prázdnin poutní poznávací zájezd. Tentokrát navštívíme premonstrátský klášter v Želivu, který má hlubokou historii.

  V době totality se však z kláštera stal internační tábor a během jeho šestileté existence zde bylo vězněno více jak 400 kněží a řeholníků.

  Cíl naší pouti nebyl zvolen náhodou. V letošním roce si připomínáme 90. výročí přijetí svátosti kněžství služebníka Božího P. Antonína Šuránka (1902 - 1982), zakladatele Matice. Od června 1950 do října 1955 byl v Želivu bezdůvodně držen i P. A. Šuránek.

  Program pouti:

  Sobota 20. srpna 2016

  Odjezd v brzkých ranních hodinách (bude upřesněn)

  Želiv - mše svatá v klášterním kostele Narození Panny Marie, komentovaná prohlídka kostela a klášterního pivovaru, možnost projít Bránou milosrdenství

  Při zpáteční cestě navštívíme:

  Křižanov - rodiště sv. Zdislavy z Lemberka, kde jí byl odhalen nový památník 

  Žarošice - Mariánské poutní místo, možnost projít Bránou milosrdenství 

  Návrat ve večerních hodinách.

   

  Přihlašovat se můžete prostřednictvím svých důvěrníků ve farnosti, nebo u pana Ladislava Vyskočila 734 435 161

  Další podrobnosti týkající se odjezdu autobusů a programu pouti budou včas upřesněny.

  Fotogalerie