#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  Matiční pouť s námi 2. 6. oslaví P. Zdeněk Jančařík, SDB

  22.05.2019 - Pouť Matice svatoantonínské se v letošním roce uskuteční v neděli 2. 6. 2019. Mši svatou bude v 10.30 sloužit P. Zdeněk Jančařík, Salesián Dona Boska. Naše poutní místo mu určitě není úplně cizí..

  Ovdovělí se i letos setkají na Antonínku

  20.05.2019 - První setkání ovdovělých v naší arcidiecézi se konalo v roce 2012. Od té doby se společenství rozrostlo a ženám i mužům, kteří ztratili své partnery, nabízí širokou škálu aktivit.V letošním roce se..

  Svatodušní koncert na Antonínku

  20.05.2019 - Na svatodušní neděli 9. 6. 2019 v 19:00hod. se uskuteční v kapli na Antonínku koncert duchovní hudby. Účinkovat budou: Tres ex nobis ( vokální trio )                          Martin Janál a Marek..

  Vydejme se na poutní zájezd do Želivu!

  Již řadu let Matice svatoantonínská pořádá pro své členy, ale i nečleny během prázdnin poutní poznávací zájezd. Tentokrát navštívíme premonstrátský klášter v Želivu, který má hlubokou historii.

  V době totality se však z kláštera stal internační tábor a během jeho šestileté existence zde bylo vězněno více jak 400 kněží a řeholníků.

  Cíl naší pouti nebyl zvolen náhodou. V letošním roce si připomínáme 90. výročí přijetí svátosti kněžství služebníka Božího P. Antonína Šuránka (1902 - 1982), zakladatele Matice. Od června 1950 do října 1955 byl v Želivu bezdůvodně držen i P. A. Šuránek.

  Program pouti:

  Sobota 20. srpna 2016

  Odjezd v brzkých ranních hodinách (bude upřesněn)

  Želiv - mše svatá v klášterním kostele Narození Panny Marie, komentovaná prohlídka kostela a klášterního pivovaru, možnost projít Bránou milosrdenství

  Při zpáteční cestě navštívíme:

  Křižanov - rodiště sv. Zdislavy z Lemberka, kde jí byl odhalen nový památník 

  Žarošice - Mariánské poutní místo, možnost projít Bránou milosrdenství 

  Návrat ve večerních hodinách.

   

  Přihlašovat se můžete prostřednictvím svých důvěrníků ve farnosti, nebo u pana Ladislava Vyskočila 734 435 161

  Další podrobnosti týkající se odjezdu autobusů a programu pouti budou včas upřesněny.

  Fotogalerie