Foto: Člověk a Víra, Zbyněk Šišpera

Výbor Matice svatoantonínské, z.s. srdečně zve všechny své členy na valnou hromadu,
která se uskuteční v neděli 26. 9. 2021 na Svatém Antonínku.

Program:

15.00 mše svatá, slouží P. Josef Jelínek, farář ve Vnorovech

Po mši svaté následuje jednání valné hromady a diskuse.