Lektoři

Lektoři

Čtení a přímluvy 11. dubna 2021 - 2. května 2021

 

1. čtení Radek Valášek

 

  2. čtení přímluvy
11. 4. 2021  Jan Svoboda Lenka Valášková
18. 4. 2021  Veronika Žajdlíková Jaromír Žajdlík
25. 4. 2021  Nina Chabičová Eva Cíchová
2. 5. 2021 Jana Hoferková Jan Svoboda