Jak podpořit Matici

Jak podpořit Matici

Snažit se o zvelebování a posvěcování poutního místa Svatý Antonínek nad Blatnicí a úzce spolupracovat s farností.
V novodobé historii patří mezi cíle i šíření odkazu P. Antonína Šuránka, který byl jejím zakladatelem.
Služebník Boží P. A. Šuránek patří mezi kandidáty blahořeční v naší arcidiecézi. Po celý život usiloval o duchovní a hmotnou obnovu poutního místa.

Činnost je možné podpořit více způsoby:

 • Modlitbou.
 • Členstvím v Matici svatoantonínské.
 • Svou účastí nejen na poutích, ale i na dalších aktivitách, které se na Svatém Antonínku během roku konají a tak přispět svým zájmem k naplňování našich cílů.
 • Rozšířením řady tzv. strážců kaple, díky kterým je kaple celoročně přístupná. V současné době tuto bezplatnou službu vykonávají muži a ženy z Blatnice pod Sv. Antonínkem, Ostrožské Lhoty a Stříbrnic.
 • Přidat své pomocné ruce během brigády při větším úklidu kaple, údržbě celého poutního areálu, apod.
 • Vaše finanční podpora bude využita na činnost Matice svatoantonínské, výdaje spojené s údržbou a rozvojem kaple a poutního areálu a refundaci mzdy.
  Číslo účtu:
   189031520/0300
  Na vyžádání Vám zašleme potvrzení o přijatém daru.

Máte další hřivny, které chcete nabídnout k obnově a posvěcení poutního místa?

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat:
E-mail: [email protected]
Mobil: 731 402 196

 

Za jakoukoli formu podpory předem děkujeme. Pán Bůh zaplať.
A přidáváme „Šuránkovské" - „Pán Bůh nezůstane nikomu nic dlužen."