U příležitosti 41. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka
jsou zváni kněží a věřící k děkovné bohoslužbě.  
Mše svatá se uskuteční kostele sv. Jakuba Staršího
v Ostrožské Lhotě,
úterý 7. 11. 202316.00.
Hlavním celebrantem bude
Mons. Josef  Nuzík,
administrátor arcidiecéze olomoucké.
 
Následuje krátka adorace.

Doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D., církevní historička,
promluví o P. Šuránkovi v kontextu doby, ve které žil.

Setkání zakončíme u hrobu P. A. Šuránka na místím hřbitově.
 
Při mši svaté poděkujeme za jeho příkladný život a odkaz.
Budeme prosit za posvěcení kněží, vytrvalost v dobrém
a nová kněžská a řeholní povolání. 

 

Služebník Boží Mons. Antonín Šuránek
29. 5. 1902 Ostrožská Lhota
3. 11. 1982 Petřkovice, pohřben v Ostrožské Lhotě

Kněz, dlouholetý spirituál olomouckého kněžského semináře. V letech 1951 – 55 bezdůvodně obviněn a internován v klášteře v Želivě.  Opakovaně mu byl odebírán státní souhlas pro vykonávání kněžské služby. Tvrdě pracoval i jako dělník v cementárně ve Štranberku.

Po celý svůj život se snažil o posvěcení kopce sv. Antonína na Blatnické hoře. V určité roky zde i bydlel. Pořádal duchovní promluvy pro všechny věkové kategorie, pro mnohé se stal vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem.

Zemřel v pověsti svatosti. Přátelé, žáci a lidé z jeho okolí začali shromažďovat dokumenty týkající se jeho osobnosti a usilovat o jeho kanonizaci. Po úspěšném kanonizačním procesu v olomoucké diecézi byl materiál zaslán do Vatikánu, který jeho platnost roku 2000 potvrdil.