Covid 19

Covid 19

Aktuální opatření

Bohoslužby jsou přístupné bez místenky.

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.

Analogicky se však bohoslužeb může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, kdy každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.

Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

     

Podle vládních nařízení je třeba v uzavřených prostorách nosit respirátor. Můžete si ho koupit na faře. Cena za jeden kus 15 korun. Nedostačuje plátěná rouška, šála nebo šátek.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2021


Modleme se za představitele státní moci, aby se v době pandemie zasadili za urychlenou distribuci vakcíny a její spravedlivé sdílení zejména s nejchudšími zeměmi.


Připomeňme si papežova slova: „Zmrtvýchvstalý Kristus je nadějí pro ty, kdo ještě trpí kvůli pandemii, pro nemocné, pro ty, kdo ztratili své drahé. Pán ať jim dá svoji útěchu a podpírá úsilí lékařů a zdravotníků. Všichni, zejména ti nejkřehčí, potřebují pomoc a mají právo na přístup k nezbytné léčbě. Je to ještě zřejmější v této době, kdy jsme všichni voláni k boji proti pandemii a vakcíny přestavují v tomto zápase zásadní nástroj. (…) vybízím celé mezinárodní
společenství ke společnému úsilí, aby byla překonána zpoždění v jejich distribuci a prosadilo se jejich sdílení zejména s nejchudšími zeměmi.“ Když papež hovoří takto veřejně, je každé jeho slovo voleno promyšleně a s velkou znalostí věcí. Svatý stolec je místem informací. Má nespornou výhodu: jeho zdroje pokrývají podrobnou znalost každého koutu světa a zahrnují i styk s vládami, odbornými a nejprestižnějšími vědeckými institucemi. Za dobu pandemie nepředstavitelně vzrostla schopnost pacienty diagnostikovat a léčit. Známá jsou rovněž lépe také úskalí, s jednotlivými postupy související. Vývoj vakcín, příprava vysoce účinných a bezpečných očkovacích látek proti zcela nové infekci v tak krátké době je
obdivuhodná. To platí i pro vývoj léků. O co horší je pak nekompetentnost, odborná neznalost a přesto nesoudné šíření dezinformací a strachu ohledně očkování. Je prostým faktem, že očkování za posledních 100 let zachránilo miliony životů. Dnes je každý postaven před nutnost rozlišování. To není vždy jednoduché, zvláště když se máme vyjádřit bezprostředně, bez osvědčené předchozí zkušenosti. Papež František potvrzuje se vší vážností, že očkování proti covidu-19 je zcela ve shodě s naukou církve: „Domnívám se, že z etického hlediska by se všichni měli dát očkovat. Není to volitelný krok, nýbrž etický úkon, protože je v sázce tvé zdraví a život, ale také zdraví druhých lidí”. A jde ještě dál, když
upozorňuje: „Existuje sebevražedné popíračství, které si nedovedu vysvětlit.“ K této zodpovědnosti patří i zvýšená pozornost k tomu, zda nejsou zneužívány situace pandemie k obohacování, růstu vlivu nebo k rozdmýchávání nenávisti. I proto se papež obrací na veřejném mínění, zatímco celý svět se všemi nemocemi odevzdává Srdci Ježíše – jediného Lékaře. Vložme se tedy i my do Pánových ran, a tím do jeho Srdce, i se všemi problémy, které souvisejí s otázkou covidu-19.